Logo d'APDCAT  
Inici Documentaciˇ Normativa

Normativa

Normativa reguladora de l'Autoritat
  CAT | ES | EN ] Estatut d'autonomia de Catalunya (art. 4.1, 15, 20, 23, 27, 28, 30, 31, 76, 78, 156, 182.3) (DOGC núm. 4680, de 20.07.06)
  CAT | ES | EN ] Llei 32/2010, de l'1 d'octubre, de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (DOGC núm. 5731, de 8.10.2010)
  CAT | ES | EN ] Decret 48/2003, de 20 de febrer, pel qual s'aprova l'Estatut de l'Agència Catalana de Protecció de Dades (DOGC núm. 3835, de 04.03.2003)
Disposicions adoptades per l'Autoritat
  Instruccions
  Recomanacions
  Altres disposicions
Normativa estatal  
  CAT | ES | EN ] Constitució espanyola (arts. 10, 14, 16, 18, 20, 53 i 105)
  CAT | ES | EN ] Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (BOE núm. 298, de 14.12.1999)
  CAT | ES | EN ] Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (BOE núm. 17, de 19.01.2008)
Normativa internacional
  Unió Europea
  Consell d'Europa